Phòng ngủ: 5 Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: , Phòng wc: 5
Tầng: 2 Tòa:
Tình trạng: Đăng ngày: 24-08-2022
Trạng thái: NHÀ ĐẸP
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 5
Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: ,
Phòng wc: 5
Tầng: 2
Tòa:
Trạng thái:NHÀ ĐẸP
Đăng ngày:24-08-2022
Tình trạng:
error: Content is protected !!