Phòng ngủ: Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: , Phòng wc:
Tầng: Tòa:
Tình trạng: Đăng ngày: 06-12-2021
Trạng thái: ĐÃ BÁN
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ:
Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: ,
Phòng wc:
Tầng:
Tòa:
Trạng thái:ĐÃ BÁN
Đăng ngày:06-12-2021
Tình trạng:
error: Content is protected !!