Phòng ngủ: 15 Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: , Phòng wc: 16
Tầng: 6 Tòa:
Tình trạng: Đăng ngày: 14-12-2021
Trạng thái: KINH DOANH NGAY
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 15
Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: ,
Phòng wc: 16
Tầng: 6
Tòa:
Trạng thái:KINH DOANH NGAY
Đăng ngày:14-12-2021
Tình trạng:
error: Content is protected !!