Phòng ngủ: 22 Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: , Phòng wc: 20
Tầng: 7 Tòa:
Tình trạng: Đăng ngày: 15-09-2022
Trạng thái: KINH DOANH NGAY
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 22
Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: ,
Phòng wc: 20
Tầng: 7
Tòa:
Trạng thái:KINH DOANH NGAY
Đăng ngày:15-09-2022
Tình trạng:
error: Content is protected !!