Phòng ngủ: 3 Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: , Phòng wc: 2
Tầng: 4 Tòa:
Tình trạng: Đăng ngày: 15-09-2022
Trạng thái: Ngay Trung Tâm
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 3
Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: ,
Phòng wc: 2
Tầng: 4
Tòa:
Trạng thái:Ngay Trung Tâm
Đăng ngày:15-09-2022
Tình trạng:
error: Content is protected !!