Phòng ngủ: 4 Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: , Phòng wc: 3
Tầng: 2 Tòa:
Tình trạng: Đăng ngày: 10-06-2022
Trạng thái: MẶT TIỀN
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 4
Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: ,
Phòng wc: 3
Tầng: 2
Tòa:
Trạng thái:MẶT TIỀN
Đăng ngày:10-06-2022
Tình trạng:
error: Content is protected !!