Phòng ngủ: 1 Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: , Phòng wc: 2
Tầng: 2 Tòa:
Tình trạng: Đăng ngày: 25-10-2022
Trạng thái: KINH DOANH
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 1
Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: ,
Phòng wc: 2
Tầng: 2
Tòa:
Trạng thái:KINH DOANH
Đăng ngày:25-10-2022
Tình trạng:
error: Content is protected !!