Phòng ngủ: 5 Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: , Phòng wc: 6
Tầng: 4 Tòa:
Tình trạng: Đăng ngày: 15-04-2022
Trạng thái: Siêu Đẹp
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 5
Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: ,
Phòng wc: 6
Tầng: 4
Tòa:
Trạng thái:Siêu Đẹp
Đăng ngày:15-04-2022
Tình trạng:
error: Content is protected !!