Phòng ngủ: 6 Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: Phòng wc: 6
Tầng: 4 Tòa:
Tình trạng: Đăng ngày: 25-06-2022
Trạng thái: Siêu Đẹp
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 6
Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ:
Phòng wc: 6
Tầng: 4
Tòa:
Trạng thái:Siêu Đẹp
Đăng ngày:25-06-2022
Tình trạng:
error: Content is protected !!