Phòng ngủ: 13 Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: , Phòng wc: 13
Tầng: 5 Tòa:
Tình trạng: Đăng ngày: 23-12-2021
Trạng thái: Siêu Đẹp
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 13
Pháp lý: Sổ Hồng Riêng
Loại căn hộ: ,
Phòng wc: 13
Tầng: 5
Tòa:
Trạng thái:Siêu Đẹp
Đăng ngày:23-12-2021
Tình trạng:
error: Content is protected !!